Wywrotka 3-stronna ładunki do 4 ton

Nasza oferta obejmuje:

-transport materiałów sypkich: piasku, ziemi, żwiru, gruzu itp.

-porządkowanie terenu oraz przewóz materiałów wyburzeniowych i po-rozbiórkowych