Pojemność skrzyni ładunkowej 15m3

Ładunki do 20 ton

Wywrotka tylnio sypowa

Nasza oferta obejmuje:

-transport materiałów sypkich: piasku, ziemi, żwiru, gruzu itp.

-porządkowanie terenu oraz przewóz materiałów wyburzeniowych i po-rozbiórkowych